Øygarden kommune
 
 
 
Sjå heile menyen

Øygarden kommune

Meny

Innbyggjarinitiativet

Kommunelova § 39a: Innbyggjarinitiativet

Dette medfører at du, som innbyggjar i  kommunen eller fylkeskommunen, kan setja politiske spørsmål som du er oppteken av, på den politiske dagsordenen. 

Her inne kan du føreslå saker du meiner vil gjere din kommune eller fylkeskommune betre.

Elektronisk innbyggjarinitiativ:
Kom med di sak!

Sist endra 02.10.2018 13.48.58
Du ser på en mobiltilpasset utgave av nettstedet.
Trykk her for å gå til den vanlige nettsiden.