Øygarden kommune
 
 
 
Sjå heile menyen

Øygarden kommune

Meny

Tenester i Øygarden kommune

Teneste er eit omgrep for dei oppgåvene kommunen tilbyr innbyggjarane. Det gjeld både lovpålagde oppgåver og oppgåver vi sjølv har teke på oss å tilby.

Ei tenesteskildring er konkret informasjon om innhaldet  i kvar oppgåve.  Den gjev deg rettleiing og informasjon om korleis du kan gå fram for å få tilgang til tenesta.

Bruk gjerne søkefunksjonen øverst på sida for å finne fram, eller ta kontakt med oss via Servicetorget på telefon 56 38 20 00.

Sist endra 15.12.2015 14.58.11
Du ser på en mobiltilpasset utgave av nettstedet.
Trykk her for å gå til den vanlige nettsiden.