Øygarden kommune
 
 
 
Sjå heile menyen

Øygarden kommune

Meny

Ordførar og varaordførar

Børge Haugetun.png Ordførar

Børge Haugetun (f.1981) er ordførar i Øygarden og vart vald inn frå ny kommunestyreperiode i 2015. Han har hatt fast plass i kommunestyret sidan 2003 og er inne i sin 4. periode (heile tida for TVØ).

Han er oppvaksen i Øygarden og busett på Rong.

E-post: ordforar@oygarden.kommune.no
Telefon: 56 38 54 05 / 950 73753

Ordføraren er kommunen sin fremste folkevalde og rettslege representant. Ordføraren leiar møta i kommunestyre, formannskap og administrasjonsutval. Ordføraren representerer kommunen i mange samanhengar og har hovudansvaret for kontakt med media. Ordføraren er bindeleddet mellom politikk og administrasjonen.

Slik kan du kontakta ordførarenAtle Dåvøy.png Varaordførar:

Atle Dåvøy (f. 1967) (Krf) er varaordførar og vart vald inn ny frå kommunestyreperiode i 2015.
E-post:  AD@blomsea.no
Telefon: 930 16 790

Sist endra 02.10.2018 13.48.58
Du ser på en mobiltilpasset utgave av nettstedet.
Trykk her for å gå til den vanlige nettsiden.