Øygarden kommune
 
 
 
Sjå heile menyen

Øygarden kommune

Meny

Driftstilpassingsprosjekt for Øygarden kommune

Øygarden kommune gjorde i budsjettsak for 2013 vedtak om å gjennomføra eit prosjekt med målsetjing om å redusera driftsnivået i kommunen med tilsaman 35 millionar kroner i 2013 og 2014.

Bakgrunnen for vedtaket er å verna om drifta ved å gjera denne sunnare og meir berekraftig over tid. Det er nemleg slik at utan tiltak vil utgiftene for kommunen elles snart overstiga inntektene. Då ville me om få år vere heilt utan økonomisk handlingsrom. Ved å ta grep om drifta no, vil me kunna gjennomføra betre og meir framtidsretta tiltak.

Sist endra 21.03.2013 17.17.20
Du ser på en mobiltilpasset utgave av nettstedet.
Trykk her for å gå til den vanlige nettsiden.