Øygarden kommune
 
 
 
Sjå heile menyen

Øygarden kommune

Meny

Skattar og avgifter

Det offentlege sitt ansvar i høve til skatt er todelt. Kommunen har ansvar for skatt, skattetrekk og arbeidsgjevaravgift til det offentlege. Den statlege institusjonen Skatteetaten har ansvar for likninga di.

Snarvegar: Skatteetaten - Kommunale gebyrKor tid kjem skattepengane?

Meir informasjon om skattar og avgifter:

Du ser på en mobiltilpasset utgave av nettstedet.
Trykk her for å gå til den vanlige nettsiden.