Øygarden kommune
 
 
 
Sjå heile menyen

Øygarden kommune

Meny

Arbeid

På denne sida finn du mange eksterne lenker med informasjon om kva som regulerer arbeidslivet.

Snarvegar : NAV - Ledige stillingar NAV - Ledige stillingar i Øygarden kommune -

Tema innan arbeid :

Arbeidsliv :
Lovar og reglar om arbeidssmiljø og arbeidsvillkår, t.d. ferie og arbeidstid.

Arbeidssøking og rekruttering :
Jobbsøkartips med døme på CV og søknadar.

Inntekt :
Siste lønsoppgjeret vil du finna her, samt hovudtariffavtalen i staten.

Permisjonsordningar :
Her finn du mellom anna informasjon om rettar for småbornsforeldre og utdanningspermisjon.

Du ser på en mobiltilpasset utgave av nettstedet.
Trykk her for å gå til den vanlige nettsiden.