Øygarden kommune
 
 
 
Sjå heile menyen

Øygarden kommune

Meny

Skatt og likning

Skatteoppkrevjaren i kommunen skal sørgje for innkrevjing eller tilbakebetaling av skatten etter at likninga er klar.

Skatteoppkrevjaren for Øygarden er lokalisert i Fjell kommune.

Skal du til dømes endre kontonummer for utbetaling av til gode skatt tek du kontakt med skatteopprevjaren.

I høgre kant finn du:

Eksterne linkar til andre offentlege nettsider med informasjon om skatt og likning.

Ring 800 80 000 eller sjå nettsida til skatteetaten om du har spørsmål kring grunnlaget for skatten din.

Du ser på en mobiltilpasset utgave av nettstedet.
Trykk her for å gå til den vanlige nettsiden.