Øygarden kommune
 
 
 
Sjå heile menyen

Øygarden kommune

Meny

Økonomiske ytingar

Gjennom livet vil ein kunne kome i situasjonar der ein treng økonomisk hjelp frå det offentlege. Det kan vere økonomiske ytingar frå kommunen, råd og rettleiing i vanskelege økonomiske tider, eller hjelp i form av bustønad til høge buutgifter

Du finn meir informasjon på hovedsidene: 

Bustønad
Råd og rettleiing etter sosialtenestelova
Gjeldsrådgjeving
Økonomisk sosialhjelp

Om ulike trygdeytingar kan du lese meir på NAV sine sider

Du ser på en mobiltilpasset utgave av nettstedet.
Trykk her for å gå til den vanlige nettsiden.