Øygarden kommune
 
 
 
Sjå heile menyen

Øygarden kommune

Meny

Energi

Dersom du planlegg nye private oppvarmingsløysingar, bør du undersøkje om dei kjem inn under tilskotsordninga i Enova

Det statlege føretaket Enova er etablert for å fremje ein miljøvenleg omlegging av energibruk og energiproduksjon i Norge.   

Følgjande energitiltak er med i tilskotsordninga: 

  • Pelletskamin
  • Pelletskjele
  • Sentralt styringssystem for elektriske og/eller vannbårne varmeløsninger
  • Væske/vann varmepumpe 
  • Luft/vann varmepumpe 

Skiftar du eldstad i bustaden din skal dette innrapporterast til kommunen. Les meir. 

Du ser på en mobiltilpasset utgave av nettstedet.
Trykk her for å gå til den vanlige nettsiden.