Øygarden kommune
 
 
 
Sjå heile menyen

Øygarden kommune

Meny

Forureining og stråling

Her finn du informasjon om emne som grunnforureining, luftforureining, støy, strålevern og vassforureining.

I Øygarden kommune er det teknisk plan og forvaltning som handterer saker under temaet forureining og stråling.

For å hindre ureining og helseproblem som følgje av bålbrenning er det eit totalforbod i tettbygd strøk av kommunen, sjå forskrift om open brenning.

Folkehelse omfattar faktorar som er med på å påvirke helsa di som mellom anna allergi, drikkevatn, ernæring, innemiljø, skadedyr og strålevern.

Miljøstatus i Norge held deg oppdatert på den nyaste kunnskapen om tilstanden og utviklinga i miljøet. 

Statens forurensningstilsyn (SFT) arbeider for ei forureiningsfri framtid, og  iverkset forureiningspolitikken og er vegvisar, voktar og forvaltar for eit betre miljø.
 

Informasjon om radon: 

Du ser på en mobiltilpasset utgave av nettstedet.
Trykk her for å gå til den vanlige nettsiden.