Øygarden kommune
 
 
 
Sjå heile menyen

Øygarden kommune

Meny

Naturforvaltninga

Direktoratet for naturforvaltning (DN) har det faglege ansvaret for forvaltning av natur i Norge. Kommunane er tillagt mynde for ulike naturforvaltningsoppgåver som forureining og kulturminner.

Under temaet naturforvaltning finn du opplysningar om kva som er mogeleg og kva avgrensningar det er ved  å nytte naturen:

Du ser på en mobiltilpasset utgave av nettstedet.
Trykk her for å gå til den vanlige nettsiden.