Øygarden kommune
 
 
 
Sjå heile menyen

Øygarden kommune

Meny

Arbeidsliv

Det statlege Arbeidstilsynet har ansvar for det generelle tilsynet med arbeidslivet, og tilsynet sine oppgåver blir ikkje omtala her. Men kommunen skal mellom anna sjå til at verksemder blir drivne utan negative følgjer for miljøet og helsa og at elevane har eit godt arbeidsmiljø.

Startsiden for arbeidslivet finn du aktuell informasjon om arbeidslivet.

Du ser på en mobiltilpasset utgave av nettstedet.
Trykk her for å gå til den vanlige nettsiden.